8 - 10 Tachwedd
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A

Tynnwch eich dyddiaduron allan

2012 Mixed Mixed Cavan SingersTynnwch eich dyddiaduron allan gan fod Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru wedi’i chadarnhau am flwyddyn arall yn dilyn llwyddiant 2012! Cynhelir ein digwyddiad poblogaidd yn ôl yr arfer yn Venue Cymru ar Bromenâd bendigedig Llandudno, dros benwythnos 8-10 Tachwedd eleni.

I agor y llen ddydd Gwener 8 Tachwedd bydd ein hysgolion lleol yn cymryd rhan yn Niwrnod Ysgolion cyntaf Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru, cyn i’n gwestai arbennig berfformio mewn cyngerdd gyda’r nos. Rydym bob amser yn falch i glywed eich barn felly beth am anfon awgrymiadau ynglŷn â phwy yr hoffech chi eu gweld fel prif berfformwyr?

Bydd y gystadleuaeth yn dechrau go iawn ddydd Sadwrn 9 Tachwedd wrth i Gorau Meibion, Merched ac Ieuenctid o bob rhan o Ewrop obeithio eu bod mewn safle i dderbyn gwobr ariannol. Mae corau bob amser yn cyfeirio at y ffaith ein bod yn cynnal gŵyl mor gyfeillgar felly os ydych chi’n gôr mwy newydd ac nad ydych yn teimlo’n ddigon dewr i gystadlu beth am ymuno â’r gynulleidfa yn lle hynny?

Ar nos Sadwrn byddwn yn trefnu cyngerdd lle bydd cyfle i’r corau sy’n cymryd rhan drwy gydol y penwythnos gamu i’r llwyfan am sesiwn gyfeillgar o ganu heb fod yng ngolwg y beirniaid, gan roi’r cyfle perffaith iddynt gael golwg ar y gystadleuaeth a pherffeithio eu repertoire.

Yn ôl yr arfer, byddwn yn annog y sesiwn boblogaidd o ganu cymdeithasol wrth y bar wedi i ni orffen pethau ar y nos Sadwrn. Ar ôl cael ymateb mor fywiog a phositif y llynedd bydden ni’n wallgof i beidio; cewch weld dros eich hunain, mae fideos i’w gweld ar sianel YouTube.

Ddydd Sul 10 Tachwedd byddwn unwaith eto’n cwblhau ein gŵyl gyda thro’r Corau Cymysg a Steil Siop Barbwr. Mae’r ddau gategori hyn bob amser yn denu torf a does dim syndod gyda’r fflach ychwanegol mae’r Steil Siop Barbwr yn ei gynnig.

Byddwn yn cyhoeddi manylion am y beirniaid a’r tocynnau’n fuan felly cadwch eich llygad ar agor am ein newyddion diweddaraf. Os hoffech i ni gadw mewn cysylltiad â chi gyda manylion yr ŵyl a phecynnau ymgeisio llofnodwch i dderbyn ein newyddlen yma neu ffoniwch (01492) 575943.

Gobeithio y byddwn yn clywed gennych yn fuan …

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.