5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
English : Natalie Lane
Maint y Testun
A
A
A

Natalie Lane (Awstralia)

Roeddwn eisiau ysgrifennu a mynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant am y croeso cynnes a’r amser a gefais yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru’n ddiweddar (6-8 Tachwedd). Cysylltais â David Hudson a oedd yn garedig a llawn cymorth gyda fy ymholiadau a fy ngwaith cynllunio ac yna, ar ôl cyrraedd, roedd aelodau eraill eich staff, Rachel Gill, Natalie a Nicki, hefyd yn hynod groesawgar ac yn hael â’u hamser, gan fy nghyflwyno i bobl eraill, gwneud i mi deimlo’n gyfforddus a fy nghynnwys - roeddwn yn ddiolchgar iawn am y rhodd annisgwyl hwn o gael amser gan bawb yn ystod digwyddiad prysur iawn.

Cefais amser gwych yng nghystadlaethau a chyngerdd yr Ŵyl - roedd Dilwyn yn gyflwynydd doniol a gwnaed i mi deimlo bod croeso mawr i mi yn y digwyddiad, gyda’r perfformwyr eraill ac aelodau o’r gynulleidfa’n dod ataf i ddweud helo a fy nghroesawu i Gymru! Roedd yn bleser cyfarfod a siarad gyda’r Aelod Cyngor lleol Graham Rees a’i wraig hyfryd, Jill, a oedd hefyd yn garedig iawn i mi. Am gymuned hyfryd o bobl sydd gennych chi. A dweud y gwir, roedd Gogledd Cymru yn gwbl agored a hael a llawn cymorth ym mhob man.

Treuliais fwyafrif fy nghyfnod ym Metws-y-Coed ac nid wyf wedi llwyddo i ddisgrifio harddwch anhygoel a syfrdanol yr ardal i fy nghyfeillion gartref. Rwy’n eithaf emosiynol wrth geisio meddwl am y geiriau cywir i ddisgrifio pa mor hyfryd yw Gogledd Cymru – pob ffordd yn bleser i yrru arni, pob bryn a mynydd yn ddarlun oddi ar gerdyn post, pob diwrnod glawog yr un mor hyfryd â diwrnod braf; pob taith trwy goedwig yn llawn antur. Roedd pob cynorthwyydd siop, dieithryn ar y stryd, staff gwybodaeth i dwristiaid a llyfrgelloedd, tocynwyr trên - pawb y siaradais â nhw yn hynod glên.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich gofal a'ch haelioni yn ystod fy mhresenoldeb yn yr Ŵyl. Rwyf mor falch fy mod wedi teithio i Ogledd Cymru ar ei chyfer, gan wireddu fy mreuddwyd o ymweld â’ch gwlad hardd, ond nid yn unig hynny, cefais wireddu fy mreuddwyd o glywed dynion o Gymru’n canu! Uchafbwynt arall yr ŵyl i mi oedd cystadleuaeth siop barbwr i ferched – anhygoel! Roedd cael y perfformwyr yn yr awditoriwm yn annog sgwrsio a chystadleuaeth a oedd yn hyfryd, ac roedd y canu digymell rhwng y cystadlaethau gan nifer o'r perfformwyr hefyd yn brofiad gwych - gallwn fynd ymlaen ac ymlaen, mae gennyf gymaint o atgofion gwych!

Diolch i chi gyd unwaith eto am fod yn gymaint o nodwedd arbennig yn fy nhaith i'ch ardal hyfryd o Gymru yn ddiweddar. Rydych yn lwcus iawn i gael byw, gweithio a chwarae mewn lleoliad mor arbennig. Gobeithiaf y gallaf ddychwelyd eto, os bydd amgylchiadau’n caniatáu!

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.