8 - 10 Tachwedd
12/10/2012 10:03
English : Things to do
Maint y Testun
A
A
A


Pethau i’w gwneud yn ystod yr Ŵyl

Mae’n beth anodd iawn rhestru’r holl bethau sydd i’w gwneud yng nghyrchfan wyliau glan môr fwyaf Cymru. Ble i ddechrau? Ydych chi awydd ymestyn eich coesau ar y pier hiraf yng Nghymru? Taith ar yr unig dramffordd gebl ym Mhrydain? Gallwch weld y golygfeydd o gar cebl teithwyr hiraf Prydain, neu anelu am y llethrau a rhoi cynnig ar eira-dybiau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser i fynd o gwmpas y siopau, archwilio’r mwynglawdd gopr Oes Efydd a noswaith yn yr opera.

Pan fyddwch yn chwilio am rywle i aros, mae toreth o draddodiad yn Llandudno ond saif y dref â’i thraed yn sicr yn y presennol. Mae llety da traddodiadol yn wynebu’r traeth gyda llond llaw o westai boutique newydd yn dod i’r amlwg. Mae ychwanegiadau newydd yn cynnwys datblygiad manwerthu hynod ychydig gamau o’r prif fan siopa gydag enwau mwyaf o’r stryd fawr.

Un o’r pethau gorau am ymweld â glan môr ydi nad oes dim gwell na thaith gerdded ar hyd y rhodfa arbennig, ac ar ddiwrnod gwyntog mae’n ffordd wych o glirio’ch pen a magu archwaeth am fwyd. Fel unrhyw dref glan môr gwerth ei halen, mae Llandudno yn cynnig te prynhawn cyffredin a’r hen ffefryn o bysgod a sglodion. Ond mae blasau o bob cwr o’r byd yma hefyd, o’r Eidal i’r India, gyda digonedd o ddanteithfwyd lleol.

Os ydych chi’n cael trafferth meddwl am fwy o bethau i’w gwneud, beth am wneud castelli tywod, padlo, hedfan barcud - beth bynnag yr ewch i’r traeth ar ei gyfer, mae gan Landudno, nid yn un ond dau draeth banner las i chi ddewis o’u plith: Traeth y Gogledd (yr un efo’r Pier) a Phen Morfa (yr un heb). Tywod rhwng bodiau eich traed. Pendroni dros y geiriau mewn inja roc. Hufen iâ cyn amser gwely. Does dim i beidio’i hoffi am Landudno?

Os ydych chi eisiau ymlacio, ond eisiau gwneud yn siŵr fod pawb arall yn cael eu diddanu, unwaith byddwch wedi meistroli’r cadeiriau dec, ewch i weld Professor Codman’s Punch and Judy – un o sioeau hiraf Prydain. Neu ewch tua’r tonnau mewn cwch i weld y golygfeydd ar daith o lanfa’r promenâd. Cadw’ch lygad am Daith y Dref o gwmpas rhannau hanesyddol y dref – rhannau efallai na fuasech yn eu gweld fel arall.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Visit LlandudnoNeu am fwy o ganllawiau, awgrymiadau a chyngor, lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth


Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.