5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A

[Requires Translation to Cymraeg]

Youth Choir deadline


Mae’r dyddiad cau yn nesáu

19 09 2011

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yw 23 Medi ac mae’n nesáu yn gyflym! Lawr lwythwch ffurflen gais rŵan yn www.gwylgorawlgogleddcymru.co.uk cyn y bydd yn rhy hwyr!!

Gyda chyfanswm cronfa wobrau o £4,500, bydd corau o bob rhan o’r DU a hyd yn oed Ewrop erbyn hyn yn teithio i Venue Cymru yn Llandudno i gymryd rhan yn yr ŵyl fawreddog hon.

Mae’r ŵyl, a gynhelir ar 5 a 6 Tachwedd, mor boblogaidd ei fod wedi’i ehangu yn ŵyl 2 ddiwrnod eleni ac mae rŵan yn cynnwys categori agored newydd yn lle cyngerdd enillwyr. Bydd pob un o’r 5 categori: ieuenctid, cymysg, merched, meibion, siop barbwr ac agored, yn cystadlu am wobrau ariannol o £500 am y wobr gyntaf, £200 am yr ail wobr a £100 am y drydedd wobr.

Mae’r trefnwyr hyd yn oed wedi trefnu cyngerdd gyda’r nos gyda Faryl Smith a gwesteion, ac mae tocynnau ar gael am bris gostyngedig o £10 y tocyn i’r corau sydd wedi cofrestru!! Ar ôl cofrestru, bydd y corau yn cael cod gostyngiad ar gyfer y cyngerdd.

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer y cystadlaethau dydd a chyngerdd Faryl Smith trwy ddilyn y ddolen gyswllt ar y dudalen gartref neu ffonio’r swyddfa docynnau ar 01492 872 000.

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.