5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
Heartbeat sliced[/center]

Gŵyl 2011

02 12 2011

Cymerodd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru gam enfawr arall tuag at y nod o fod yn un o brif wyliau corawl y DU pan ddaeth 25 o gorau ynghyd i Venue Cymru yn Llandudno ar gyfer y digwyddiad a oedd ar ei phedwaredd flwyddyn ar hugain. Cymerodd corau o Gymru, Lloegr ac Iwerddon ran mewn 6 dosbarth dros gyfnod yr ŵyl a oedd am y tro cyntaf yn cael ei chynnal dros ddeuddydd. Ddydd Sadwrn cynhaliwyd cystadlaethau’r Corau Ieuenctid, y Corau Cymysg, y Corau Merched a’r Corau Meibion, ac ar y dydd Sul cynhaliwyd y gystadleuaeth canu siop barbwr a’r gystadleuaeth agored.

Yn y categori Ieuenctid, o fewn trwch blewyn llwyddodd Bradford Girls Youth Choir i guro Côr Ieuenctid Môn, a ddaeth yn ail, a Chôr Coleg Sant Cecilia o Ogledd Iwerddon, a ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth. Côr o Gymru fu’n fuddugol yn yr adran Gymysg, gyda Chôr y Gleision yn gyntaf, Côr Prifysgol Lancaster yn ail ac Acquire o Ruddlan yn drydydd.

Ar ôl cinio, camodd y merched ar y llwyfan mewn adran gystadleuol iawn, lle daeth The Chanterelles, o Swydd Gaerlŷr yn fuddugol. Yn ail agos iddynt hwy, daeth Renaissance, ac yna Opus 44 o Swydd Efrog. Aeth dau gôr lleol benben yn adran y Corau Meibion, a noddwyd gan y cyflenwyr dillad Lyn Oakes, lle cipiodd Côr Meibion y Fflint y wobr gyntaf, a Chôr Meibion Colwyn yn ail.

Y tro hwn, cafodd elfen ychwanegol ei chynnwys ar nos Sadwrn yr ŵyl, gyda chyngerdd gan Faryl Smith, un o’r cystadleuwyr a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar Britain’s Got Talent. I’w chefnogi hi, cafwyd perfformiad gan y pedwarawd llinynnol Raven, a’r ‘llais o baradwys’ Lucy Kelly o Fôn. Tyrrodd cynulleidfa fawr i’r arena yn Venue Cymru ar ôl y tân gwyllt, ac fe gafodd pawb fwynhau perfformiad gan Faryl o’r clasur Calon Lân i gloi’r cyngerdd.

Ddydd Sul, daeth y corau siop barbwr a’u miri a’u hwyl i’r dref. Noddwyd eu categori hwy gan Westy’r St George. Roedd yn wych gweld y naill gôr yn cefnogi’r llall, wrth i Heartbeat o Swydd Gaer ennill y wobr gyntaf gyda’r Abbey Belles o Swydd Efrog yn dynn ar eu sodlau. Dosbarth olaf y dydd oedd y categori agored a noddwyd gan Gyngor Tref Llandudno. Enillwyd y gystadleuaeth hon hefyd gan Heartbeat, a serennai o’r llwyfan yn eu gwisgoedd sgleiniog a gwên ar wyneb bob un.

Roedd y beirniaid Mervyn Cousins, Chris Mallinson a Gwyn Williams wedi’u gwefreiddio gan yr ŵyl a’r potensial i’w datblygu ymhellach eto. Trefnir yr ŵyl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r prif noddwyr yw Stena Line. Dywedodd trefnydd yr ŵyl, Alun Pritchard, “rydym yn falch dros ben â llwyddiant yr ŵyl eleni. Roedd ymestyn yr ŵyl i’w chynnal dros ddeuddydd yn fenter, ond credwn fod y fenter honno wedi talu ar ei chanfed.” Dywedodd hefyd, “mae Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio atom fel digwyddiad yng Nghymru â’r potensial i dyfu, a bydd y cyllid a ddarperir ganddynt yn ein cynorthwyo i ddatblygu’n gwefan i fod yn amlieithog, a hefyd yn cynyddu ein cynyrchiadau llwyfan. Dylai hyn fod o gymorth i ddenu mwy o gorau, o ardaloedd pellach i ffwrdd, a fydd yn gwario arian yn yr ardal leol. Y flwyddyn nesaf, rydym yn ystyried ymestyn yr ŵyl eto a’i chynnal dros dridiau, gan ddod â mwy o fudd economaidd yn ei sgil”

Cynhelir gŵyl y flwyddyn nesaf ar 26 – 28 Hydref, 2012

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.