8 - 10 Tachwedd
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A

Mae Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn cyflwyno Only Boys Aloud a Samantha Hay, un o artistiaid Opera Cenedlaethol Cymru!

Nos Wener, 2 Tachwedd, mae Venue Cymru, Llandudno yn croesawu Samantha Hay ac Only Boys Aloud i’r llwyfan i roi cychwyn gwefreiddiol i benwythnos Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru!

Bydd yr artistiaid yn perfformio o 7.30pm ymlaen.

Pris tocyn yw £15 i oedolion ac £7.50 i blant. Gallwch eu prynu yma.

Peidiwch ag oedi! Mae amser yn hedfan a dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd.

Cofiwch ddilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf, yn ogystal â’r wefan.

Samantha Hay:

Yng Ngwanwyn 2017 gwnaeth Samantha ei hymddangosiad cyntaf gydag Opera Canolbarth Cymru fel Brenhines y Nos, gan barhau fel y Dduwies Ceres, yng Nghynhyrchiad arloesol y RSC o The Tempest, sydd wedi ennill canmoliaeth adolygwyr, wrth iddo drosglwyddo i theatr y Barbican yn Llundain o fis Mehefin ymlaen.
Yn 2016, bu i Samantha berfformio rhannau Donna Elvira (Don Giovanni) a’r Priestess (Iphigenie) gyda’r English Touring Opera, ac fel Unawdydd Soprano yn Nhaith Gala Strauss Raymond Gubbay. Mae ei rolau eraill gydag OCC yn cynnwys Zerlina, fersiynau o Musetta (La Boheme), Echo (Ariadne), Karolka (Jenufa), Alice Ford (Falstaff), High Priestess (Aida) ac mae hefyd wedi perfformio rôl caethforwyn (Salome) a’r 2il Aderyn ym mherfformiad cyntaf y byd o ‘The Sacrifice’ gan James Macmillan.
Bu i Samantha astudio canu yn y Coleg Cerdd Brenhinol a Conseratoire Birmingham. Ymysg y gwobrau y mae wedi’u hennill mae The Symphony Hall Recital Competition, Cecil Drew Oratorio Competition, The Reginald Vincent Lieder Prize a The Great Elm Competition.

Only Boys Aloud:

Côr Cymreig yw Only Boys Aloud sy’n cynnwys tua 175 o ddynion ifanc rhwng 14 a 19 mlwydd oed. Cysyniad ydyw o fenter ar y cyd rhwng y grŵp corawl llwyddiannus Only Men Aloud a'r arweinydd adnabyddus, Tim Rhys-Evans. Mae Côr Only Boys Aloud wedi bod yn destun dwy raglen ddogfen ac hefyd wedi ymddangos ar raglen Songs of Praise y BBC, ac mewn nifer fawr o ddigwyddiadau amlwg.
Cafodd Only Boys Aloud ei ffurfio ym mis Mawrth 2010 gan ei dad gôr, Only Men Aloud, i annog dynion ifanc rhwng 14 a 19 mlwydd oed yn Ne Cymru i wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.
Yn y ddwy flynedd a hanner ers ei gychwyn, mae Only Boys Aloud (neu OBA, i’w grynhoi!) wedi ennyn diddordeb cannoedd o fechgyn yn eu harddegau mewn canu yn un o allforion cerddorol enwocaf Cymru, sef y Côr Meibion, ac wedi gwneud iddynt deimlo canlyniadau aruthrol hynny, sydd wedi newid eu bywydau. Mae lefelau eu hyder, perfformiad, gallu i ganolbwyntio, sgiliau cymdeithasol, cerddgarwch a’u techneg leisiol oll wedi gwella’n aruthrol o ganlyniad uniongyrchol i’r cynllun, ac mae’r côr a ddatblygodd o ganlyniad i hyn yn un arbennig iawn.Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.