5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A

Ar 8 Tachwedd 2019, bydd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn dechrau gyda chyngerdd ar y nos Wener

Eleni mae gennym ni berfformiadau hynod arbennig gan Gôr Meibion Maelgwn a Fflur Wyn o Opera Cenedlaethol Cymru


Bydd y penwythnos yn dechrau ar y nos Wener gyda chôr lleol, Côr Meibion Maelgwn yn diddanu pawb gydag amrywiaeth o genres cerddorol yn Gymraeg a Saesneg. Ynghyd â soprano Opera Genedlaethol Cymru, Fflur Wyn, sy’n cael ei hadnabod bellach fel un o brif gantorion y wlad ar lwyfan operatig a chyngerdd. Yn sicr, bydd awyrgylch gwych ar y noson. Mynnwch eich tocynnau rŵan am £17 i oedolion a £8.50 i blant.


Côr lleol ydi Côr Meibion Maelgwn sydd ag aelodau o Gonwy, Llandudno, ardal Dyffryn Conwy a hyd yn oed ymhellach i ffwrdd. Mererid Mair yw’n Cyfarwyddwr Cerdd, a Caryl Roberts a Sian Bratch ydi’n cyfeilyddion. Dros y blynyddoedd rydym wedi perfformio mewn mwy na 2000 o gyngherddau a llawer ohonynt yn rhai elusennol, ac wedi cystadlu mewn sawl Eisteddfod Genedlaethol (gan ennill yn achlysurol!). Mae gennym repertoire dwyieithog, sydd yn cynnwys sawl genre o gerddoriaeth: ychydig o ddarnau clasurol, darnau o sioeau cerdd, ac wrth gwrs digon o emynau a chaneuon Cymreig. Fodd bynnag, rydym yn falch o gynnal traddodiadau Cymreig a Cheltaidd yn fyw a chynhelir ein ymarferion a busnes yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r soprano o Gymru, Fflur Wyn eisoes wedi cael canmoliaeth eang am ei pherfformiadau ar y llwyfan operatig yn ogystal â llwyfan cyngherddau ac mae’n brysur sefydlu ei hun fel un o gantorion ifanc gorau’r wlad ar y llwyfan operatig a chyngherddau. Cafodd ei dewis yn Aelod Cyswllt o Academi Gerdd Frenhinol (ARAM). Mae Fflur wedi derbyn nifer o wobrau ac ysgoloriaethau gan gynnwys y wobr gyntaf a gwobr y gynulleidfa yng nghystadleuaeth canu Handel Llundain. Fe berfformiodd mewn amrywiaeth o berfformiadau operatig ac mae ganddi lawer mwy wedi’u trefnu at y dyfodol agos! P’run ai ydych chi’n canu neu'n gwylio dros y penwythnos, peidiwch â cholli’r cychwyn perffaith hwn i’ch penwythnos o fwynhau corau yn Llandudno y mis Tachwedd hwn.

Maelgwyn with logo
Cymeryd rhan

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.