5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
2012 Male Male Triglav Lesce Bled 3

Gwyl Gorawl Gogledd Cymru 2012

Hydref 26-28 2012

Dathlodd 25 mlynedd Ddydd Gwener 26 Hydref gan dyfu i gynnwys diwrnod ychwanegol ar gyfer ysgolion lleol a chyngerdd yn y nos.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, cyflwynodd yr ŵyl elfen newydd i’r penwythnos gyda pherfformiadau cymunedol mewn nifer o leoliadau yn Llandudno. Roedd y gynulleidfa ar eu traed wrth wrando ar rai a oedd yn rownd derfynol Last Choir Standing y BBC Revelation Singers a’r Chester Rock Choir, gan agor yr ŵyl mewn dull arbennig.

Fore Sadwrn, camodd y corau o bob man yn y DU ac Ewrop drwy ddrysau Venue Cymru. Ar ôl diwrnod prysur o ganu, dychwelodd y corau ar gyfer cyngerdd heb gystadleuaeth ar y nos Sadwrn, ac yn dilyn hynny roeddem yn ymgynnull er mwyn cydganu’n hwyliog.

Daeth yr ŵyl i ben Ddydd Sul gyda’r Corau Cymysg a Siop Barbwr yn brwydro i gael y wobr gyntaf yn eu categorïau. Ar ôl i’r beirniaid ddatgelu eu penderfyniadau, clôdd ein cyflwynwr Dilwyn Morgan yr ŵyl am flwyddyn arbennig arall.


Beirniad 2012
Enillwyr 2012
Cyswllt goll

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.