5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
2008 Adjudicators


Beirniaid o Gwyl Gorawl Cymru 2008

Peter Broadbent

Mae Peter Broadbent yn enwog fel arweinydd ‘the Joyful Company of Singers’, sy’n un gorau siambr blaenllaw Ewrop. Mae wedi recordio llawer gyda nhw ac mae wedi ymddangos mewn cyngherddau ledled Ewrop ac Unol Daleithiau America. Bu’n arwain sawl côr a cherddorfa broffesiynol ym Mhrydain ac Ewrop. Bu hefyd yn beirniadu cystadlaethau corawl rhyngwladol a chynnal dosbarthiadau meistr a gweithdai ledled y byd. Mae’n aelod o banel beirniad Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen. Mae’n gyfarwyddwr Cyrsiau Arwain Corau. Cyflwynwyd gwobr ‘Pro Cultura Hungarica’ iddo’n ddiweddar am ei wasanaeth i gerddoriaeth gorawl Hwngari. Dyma’r pedwerydd tro iddo feirniadu yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru.

Nia Morgan

Astudiodd yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd gan ganolbwyntio ar Biano ac Organ fel dau brif offeryn i'w hastudio.

Bellach mae'n byw yn Y Bala ac yn bennaeth ysgol gynradd. Mae wedi hyfforddi corau plant ers ddechrau ei gyrfa ac wedi cael llwyddiant cyson yn Eisteddfodau Cenedlaethol yr Urdd. Mae hefyd yn adnabyddus fel hyfforddwr llais a phiano, ac mae'n organydd ac arweinydd corau a chymanfaoedd canu.

Mae'n gyfeilydd a beirniad cyson yn eisteddfodau Cymru ac mae wedi beirniadu mewn gwyliau cerdd yn Iwerddon yn ogystal.

Islwyn Evans

Astudiodd Islwyn Evans yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol, Caerdydd. Cyflwynwyd Gwobr Ffederasiwn Arwain Corau Ieuenctid Prydain iddo yn ogystal â Chymrodoriaeth Winston Churchill, i astudio hyfforddi corau plant yn Sweden a Hwngari. Mae wedi cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Corawl Prydain mewn cynadleddau corawl a drefnwyd gan ei chwaer gymdeithas, yr ACDA, yn Boston a Washington DC

Ef yw sefydlydd / cyfarwyddwr YSGOL GERDD CEREDIGION sydd wedi ennill sawl gwobr genedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â bod yn enillwyr cyntaf cystadleuaeth gorawl bwysig ‘Côr Cymru’ S4C. Mae hefyd yn cyfarwyddo CYWAIR ac maent wedi cael llwyddiant ysgubol ers iddynt gael eu sefydlu yn 2002. Enillodd y côr siambr cyffrous hwn ‘Darian Ryngwladol Fleischmann’ bwysig yng Ngŵyl Gorawl Ryngwladol Corc. Yn 2005 enillodd anrhydedd uchaf ‘Côr y Byd’ yn Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen. CYWAIR hefyd oedd enillwyr cyntaf Tarian Pavarotti. Enillodd CYWAIR gystadleuaeth ‘Côr Cymru’ 2007.

Mae Islwyn Evans wedi cyfarwyddo nifer helaeth o gyrsiau ac mae galw amdano’n aml fel tiwtor gwadd dros y ffin. Ef oedd cyfarwyddwr cerdd Côr Ieuenctid Cymru 2005-07. Mae wedi teithio’n helaeth ac mae newydd ddychwelyd ar ôl bod yn beirniadu yn Eisteddfod Patagonia.

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.