8 - 10 Tachwedd
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A


Diwrnod Ysgol

Rydym wastad wedi cael cefnogaeth wych yn ein hadran ieuenctid felly yn ôl yn 2013 fe benderfynon ni achub ar y cyfle hwn ac ychwanegu Diwrnod Ysgolion yr Ŵyl at ein penwythnos. Credwn fod cerddoriaeth a diwylliant yn bwysig iawn i addysg plant a theimlwn fod y diwrnod ysgolion yn gyfle gwych i ysgolion gymryd rhan a gwella eu doniau cerddorol.

Dros y pedair blynedd diwethaf mae ysgolion wedi teithio atom o bob rhan o Ogledd Cymru ar gyfer y Diwrnod Ysgolion, mae bob amser wedi bod yn arena gynhyrfus iawn! Mae'r diwrnod ysgolion wedi’i rannu'n ddau gategori - ysgolion iau ac ysgolion hŷn. Yn ogystal â chael y cyfle i greu argraff ar y beirniaid, maent hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy sy'n edrych ar sgiliau corawl. Bydd pob ysgol sy'n cystadlu yn derbyn tystysgrif ac mae ysgolion sy'n dod yn 1af, 2il a 3ydd yn derbyn tlws i fynd yn ôl i'r ysgol i ddangos i bawb pa mor dda y gwnaethant!

Mae hwn nid yn unig yn gyfle gwych i blant, mae’r diwrnod hwn hefyd yn llawer o hwyl! Mae hefyd yn rhoi cyfle i rieni, teulu a ffrindiau balch weld y corau’n dangos eu doniau.

Bydd y beirniaid yn rhoi adborth llawn am berfformiad eich ysgol i helpu eich côr i dyfu a datblygu a byddwn hyd yn oed yn eich helpu i’n cyrraedd drwy roi arian i bob ysgol tuag at gostau teithio AC os nad yw hynny’n ddigon, mae cofrestru’n rhad ac am ddim!

Yn 2017 cynhelir Diwrnod Ysgolion yr Ŵyl ddydd Llun 6 Tachwedd, nid camgymeriad ydy hyn, rydym yn gwybod taw ar ddydd Gwener y cynhelir y diwrnod ysgolion fel arfer ond oherwydd hanner tymor y gaeaf rydym wedi gorfod ei symud i'r dydd Llun - y peth olaf oedden ni am ei wneud oedd canslo’n Diwrnod Ysgolion - gobeithiwn y byddwch yn dal i allu ymuno â ni!

Os ydych yn credu y byddai diddordeb gan eich ysgol yna anfonwch e-bost at northwaleschoralfestival@conwy.gov.uk er mwyn cael pecyn ymgeisio. Nodwch y bydd angen talu blaendal a ad-delir er mwyn sicrhau’ch lle.

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.