5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
Southdown 2

Dyddiad Cau’n Nesáu

Nawr, efallai bod cystadlaethau’r penwythnos yn llawn, ond mae lle ar ôl ar gyfer Diwrnod Ysgolion yr Ŵyl sy’n agored i holl ysgolion Gogledd Cymru!

Rydym yn falch fod ysgolion iau a hŷn eisoes wedi cofrestru ar gyfer yr Ŵyl; mae gennym rai ysgolion newydd ynghyd â rhai o’n cystadleuwyr blaenorol! Ond yn ffodus ar gyfer gweddill ysgolion Gogledd Cymru mae gennym ofodau yn weddill, fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi anfon eich ffurflenni cofrestru atom yn gyflym gan mai dydd Gwener, 22 Medi yw’r dyddiad cau. .

Eleni bydd diwrnod Ysgolion yr Ŵyl yn dathlu ei bumed flwyddyn ac fel arfer mae’n debygol o fod yn ddiwrnod hwyliog, llawn corau! Bydd hanner diwrnod yn cael ei dreulio yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth gyfeillgar yn erbyn corau ysgolion eraill ar gyfer ein tri beirniad Mari Lloyd-Pritchard, Nia Morgan a Robat Arwyn.

Yna bydd yr hanner arall yn cynnwys gweithdy hwyliog a buddiol (a swnllyd!) gyda’r animateur lleisiol Ruth Evans o dîm CânSing! Mae Ruth yn gweithio i Opera Cenedlaethol Cymru fel Cynhyrchydd yn yr adran Ieuenctid a Chymuned ac yn gyfrifol am ganu cymunedol a gwaith opera cymunedol y cwmni. Bydd y cyfeilydd Annette Bryn-Parri hefyd yn helpu yn y gweithdy hwyliog yma!

Mae Diwrnod Ysgolion yr Ŵyl yn rhad ac am ddim ac fe fyddwn yn rhoi cyfraniad tuag at eich costau teithio hefyd. Yr unig beth yr ydym yn holi amdano yw siec ad-daladwy o £50 fel blaendal fydd yn cael ei ddychwelyd i chi yn yr ŵyl. Edrychwch ar yr adborth hyfryd yr ydym wedi’i dderbyn gan ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol:

Ysgol Y Creuddyn

Diolch yn fawr am ddydd Gwener! Cawsom ddiwrnod grêt ac roedd popeth wedi'i gynllunio a'i drefnu'n dda! Byddwn yn cystadlu eto yn y dyfodol!

Ysgol Gynradd Southdown

Waw fe gawsom amser gwych, fe wnaeth y plant fwynhau'r gweithdy a chymryd rhan yn y gystadleuaeth, yn ogystal â chael sylwadau hyfryd gan y beirniaid ac roeddem wrth ein boddau'n mynd â'r tlws am y wobr gyntaf gartref gyda ni.

Ysgol Frongoch

Diolch yn fawr iawn am y profiad gafodd y plant yn yr Ŵyl Gorawl ddydd Gwener, cafodd y plant amser da ac fe wnaethant fwynhau eu hunain yn fawr iawn.

Felly, os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffai eich ysgol gymryd rhan ynddo yna rhowch nodyn yn y dyddiadur ar gyfer dydd Gwener 6 Tachwedd ac anfonwch e-bost at i gael ffurflen gofrestru!

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.