5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
Adjudicators

Cyhoeddi Beirniaid am y Penwythnos 2017!

Gallwn nawr gyhoeddi ein tri beirniad ar gyfer yr ŵyl (peidiwch â phoeni nid yw Simon Cowell yn un ohonynt – mae ein beirniaid ni’n llawer cleniach!) Bydd dau wyneb cyfeillgar a chyfarwydd yn dychwelyd ar gyfer 2017, ynghyd â beirniad newydd hynod dalentog a phoblogaidd.

Ein beirniad cyntaf yw Robert Elliott a fydd yn dychwelyd i’r ŵyl am y trydydd tro! Magwyd Rob yn Ne Cymru mewn teulu cerddorol. Bu’n arwain Côr y Corau Meibion yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yntau ddim ond yn 21 oed a Cherddorfa Symffoni Genedlaethol Lloegr yng Ngŵyl Gerddoriaeth Wiltshire yn 1999.

Mae Rob wedi beirniadu mewn sawl gŵyl a chystadleuaeth ar draws Prydain ac Ewrop, gan gynnwys yr Ŵyl Gorawl Genedlaethol yn Iwerddon, Gŵyl Gorawl Ynys Manaw, Gŵyl Corau Meibion Rhyngwladol Cernyw, Cystadleuaeth Côr Ysgol Cenedlaethol Barnado’s yn y Barbican, a’r Royal Festival Hall yn Llundain, Cystadleuaeth Gorawl Amatur Manceinion yng Ngholeg Brenhinol Cerdd y Gogledd a Gŵyl Gorawl Ryngwladol Bangor yng Ngogledd Iwerddon.

Mae Rob bellach yn Gyfarwyddwr Gŵyl ar gyfer Gŵyl y Corau Meibion fwyaf y Byd (dros 70 o Gorau Meibion wedi cymryd rhan y llynedd!) a gynhelir yng Nghernyw, a bydd yn parhau i ehangu ei weithdai corawl, beirniadu, ei rolau hyfforddi, a hyfforddiant Rheoli Corau. Dywedodd Rob ei fod yn falch iawn o gael bod yn ôl yn beirniadu yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru unwaith eto.

Ymunodd ein hail feirniad â ni am y tro cyntaf y llynedd ac roedd wedi mwynhau gymaint mae’n dychwelyd eto eleni! Yr hynod dalentog Vivien Pike... Astudiodd Vivien gerddoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Manceinion / Coleg Cerddoriaeth Brenhinol y Gogledd, ei phrif offeryn oedd canu gyda’r piano a'r ffidil, gan raddio gyda diploma addysgu a pherfformio a medal arian.

Mae gan Vivien brofiad helaeth fel unawdydd soprano a pherfformiwr gyda nifer o gymdeithasau corawl ac mae wedi canu mewn corau ers ei bod yn 7 mlwydd oed. Mae'n gyn-aelod o Gantorion y Gogledd y BBC. Mae wedi beirniadu fwy nag unwaith yng Ngemau Corau'r Byd ac mewn gwyliau rhyngwladol yn yr Almaen, Awstria, Iwerddon, Malta, Jersey ac yn aelod presennol y DU o Gyngor Olympaidd Corau.

Derbyniodd Gymrodoriaeth Churchill yn 2001/2, gan astudio Dylanwadau Diwylliannol ac Addysgol ar Ddatblygu’r Llais yn Sweden, Y Ffindir ac Estonia a rhoddwyd doethuriaeth anrhydeddus iddi am ei gwaith parhaus gyda chantorion yn genedlaethol a rhyngwladol.

Yn olaf ond sicr nid yn lleiaf, ein beirniad gwbl newydd i’r ŵyl fydd ein harbenigwr Siop Barbwr, David King. Fe ddaeth David yn aelod o Gymdeithas Cantorion Siop Barbwr Prydain (BABS) yn 1975 a derbyniwyd ef i Urdd Beirniaid BABS yn 1985. Bu’n Gyfarwyddwr ar y categori canu rhwng 2001 a 2003 ac yn fwy diweddar o 2012 i 2015.

Er mai Siop Barbwr yw arbenigedd David, mae ganddo ddiddordeb mewn sawl math o gerddoriaeth, yn benodol cerddoriaeth glasurol ac a cappella cyfoes. Mae wedi beirniadu mewn sawl gŵyl gan gynnwys gwyliau cerddorol lleol yn ei dref enedigol, Caint, a thramor o bryd i’w gilydd. Bu hefyd yn beirniadu mewn gwyliau eraill gan gynnwys Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen lle bu’n beirniadu amryw o ddosbarthiadau yn 2004, 2005, 2006 a 2011 ac mae hefyd wedi beirniadu’r dosbarth corawl undydd i oedolion yng Nghystadleuaeth Gorawl Amatur Manceinion yng Ngholeg Brenhinol Cerdd y Gogledd ers 2010.

Mae David yn hyfforddwr lleisiol/ corawl, canwr, trefnwr, a chyfarwyddwr côr a thu hwnt i fyd cerddoriaeth mae ei ddiddordebau’n cynnwys mathemateg adloniadol.

Felly dyna ni, ein triawd talentog! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu'r beirniaid sy’n dychwelyd atom, ac wrth gwrs, croesawu ein beirniad newydd a dangos iddo’r holl hwyl sydd i’w gael dros y penwythnos a’r dalent sy’n dod yma i Landudno!


Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.