5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
Maint y Testun
A
A
A
Trophies

Cyhoeddi Beirniaid 2016!

Efallai mai dim ond mis Chwefror ydi hi, ond rydym wedi cadarnhau ein beirniaid ar gyfer cystadlaethau’r penwythnos! Mae corau’r llynedd wedi cael argraff dda ar y beirniaid yn amlwg gan fod dau ohonynt yn ymuno â ni eto yn 2016. Yna mae gennym feirniad newydd sy'n edrych ymlaen at glywed beth sydd gan ein holl gorau i'w gynnig.

Yn gyntaf yn dychwelyd ar gyfer ei bedwaredd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yw ein harbenigwr Siop Barbwr, Paul Davies.

Mae Paul wedi cymhwyso fel beirniad gyda Chymdeithas Cantorion Siop Barbwr Prydain dros 30 mlynedd yn ôl ac yn ddiweddar dyfarnwyd lle iddo yn Neuadd Enwogion y gymdeithas ac ar hyn o bryd mae’n cymryd rhan yn Rhaglen Creu Cerddoriaeth y Celfyddydau fel hyfforddwr corawl. Mae wedi bod yn brif hyfforddwr i o leiaf deuddeg pedwarawd sydd wedi ennill medal aur ynghyd â gweithio fel addysgwr corawl ar gyfer nifer o grwpiau mwy. Mae’n cael ei wahodd yn rheolaidd i feirniadu mewn gwyliau corawl yn y DU, Ewrop, Iwerddon a’r UDA.

Sefydlodd Gwmni Cord Caergrawnt, a enillodd Gôr Pavarotti’r Byd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ogystal â chwe phencampwriaeth Brydeinig a dwy bencampwriaeth Ewropeaidd o dan ei gyfarwyddyd.

Ymunodd ein hail ddyfarnwr â ni am y tro cyntaf y llynedd ac roedd wedi mwynhau gymaint mae’n dychwelyd eto eleni! Yr hyfryd Robert Elliott.... Magwyd Rob yn Ne Cymru yn rhan o deulu cerddorol ac mae wedi beirniadu mewn sawl gŵyl a chystadleuaeth, gan gynnwys yr Ŵyl Gorawl Genedlaethol yn Iwerddon, Gŵyl Gorawl Ynys Manaw, Gŵyl Gorawl Ryngwladol Bangor yng Ngogledd Iwerddon, Cystadleuaeth Côr Ieuenctid East Anglia a Gŵyl Corau Meibion Rhyngwladol Cernyw.

Mae gan Rob gwmni preifat llwyddiannus sy’n dysgu cerddoriaeth yn Royal Wootton Bassett ac mae'n cynnal gweithdai corawl. Mae wedi bod yn aelod o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Corawl Prydain a Chymdeithas Cerddorion Corfforedig. Mae galw mawr am Rob fel Cyflwynydd, Arweinydd a Chyfeilydd Gwadd.

Yn 2015 derbyniodd rôl Cyfarwyddwr Gŵyl ar gyfer Gŵyl y Corau Meibion fwyaf y Byd (dros 70 o Gorau Meibion yn cymryd rhan!) a gynhelir yng Nghernyw, a bydd yn parhau i ehangu ei weithdai corawl, beirniadu a hyfforddi.

Yna ein beirniad gwbl newydd i’r ŵyl yw’r talentog Vivien Pike. Astudiodd Vivien gerddoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Manceinion / Coleg Cerddoriaeth Brenhinol y Gogledd, ei phrif offeryn oedd canu gyda’r piano a'r ffidil, gan raddio gyda diploma addysgu a pherfformio a medal arian.

Mae gan Vivien brofiad helaeth fel unawdydd soprano a pherfformiwr gyda nifer o gymdeithasau corawl ac mae wedi canu mewn corau ers ei bod yn 7 mlwydd oed. Mae'n gyn-aelod o Gantorion y Gogledd y BBC.

Mae wedi beirniadu fwy nag unwaith yng Ngemau Corau'r Byd ac mewn gwyliau rhyngwladol yn yr Almaen, Awstria, Iwerddon, Malta, Jersey ac yn aelod presennol y DU o Gyngor Olympaidd Corau. Derbyniodd Gymrodoriaeth Churchill yn 2001/2, gan astudio Dylanwadau Diwylliannol ac Addysgol ar Ddatblygu’r Llais yn Sweden, Y Ffindir ac Estonia a rhoddwyd doethuriaeth anrhydeddus iddi am ei gwaith parhaus gyda chantorion yn genedlaethol a rhyngwladol.

Rydym yn edrych ymlaen at roi cyfle i Vivien weld y doniau sy'n cael eu harddangos yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru.

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.