8 - 10 Tachwedd
12/10/2012 10:03
English : 2019
Maint y Testun
A
A
A
Friday Voices 2

Cymryd rhan yn Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

Ffansi siawns o ennill hyd at £500? Yna, ewch ddim pellach, rydych ar y dudalen iawn! Gallwch gofrestru ar gyfer cystadleuaeth Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru 2019 drwy chwblhau’r ffurflen sydd ar waelod y dudalen. Fel arall, gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais isod, a’i dychwelyd i:

Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU

neu

gwylgorawlgogleddcymru@conwy.gov.uk


8-10 Tachwedd 2019

Meibion (dosbarth 1)

Ieuenctid (dosbarth 2)

Ychydig o Hwyl (dosbarth 3)

Merched (dosbarth 4)

Ardull Siop Barbwr (dosbarth 5)

Sioeau Cerdd (dosbarth 6)

Taliad

Tâl Mynediad

£75 am bob categori

 • Gyda cherdyn credyd/debyd trwy ffonio +44(0)1492 577839
 • Ar-lein yn Taliadau dilynwch y camau hyn:
  1. Dewiswch Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn y math o daliad
  2. Llenwch y meysydd gofynnol
  3. Cliciwch ‘add to list’
  4. Cliciwch ‘pay’
  5. Llenwch eich manylion talu

Dyddiad Cau i Gystadlu

27 Medi 2019

Gwobrau

1af £500
2il £200
3ydd £100


Ffurflen Gystadlu


*
*
*


*
*
*
*
*
*
*Nifer yn y Côr:


Dosbarth y Côr

 • Corau Meibion, Ieuenctid a Ychydig o hwyl (Dosbarthiadau 1, 2 a 3)
 • Merched, Arddull Siop Barbwr a Sioeau Cerdd(Dosbarthiadau 4, 5 a 6)

Mae’n costio £75 y côr

Ticiwch y Dosbarth(iadau) yr hoffech gystadlu ynddynt:


Cofrestrwch ddiddordeb eich côr i gymryd rhan mewn:

*Nodwch y bydd y corau a ddewisir i gymryd rhan yn y cyngerdd yn cael eu dewis ar sail cyntaf i’r felin unwaith i’r categorïau lenwi

[check]Nghyngerdd y Corau - Nos SadwrnRepertoire

Clirio'r Ffurflen Submit


Gwyld y
Diffinio Arddull Siop Barbwr
Gweld y
Pecyn Gwybodaeth


Am fwy o wybodaeth galwch +44(0)1492 577839 gwylgorawlgogleddcymru@conwy.gov.uk

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

 • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
 • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
 • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.